Card image cap
Ziedojums fondam
Šis ziedojums ir Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta fondam, nenorādot konkrētu mērķi
Card image cap
Skolēnu pašpārvaldei
Izvēloties šo, jūs atbalstīsiet skolēnu pašpārvaldes aktivitātes, pasākumus utt.
Card image cap
Mācību līdzekļiem
Šis ziedojums paredzēts individuālo mācību līdzekļu mākslā, kā arī mājturībā un tehnoloģijās iegādei.
Card image cap
RVVĢ tēlam
Šis ziedojums ir RVVĢ tēla veidošanai un popularizēšanai
Card image cap
Bišu dravai
Šis ziedojums ir RVVĢ bišu dravai
Card image cap
Tradīciju uzturēšanai
Šis ziedojums ir RVVĢ tradīciju uzturēšanai un popularizēšanai
Card image cap
100. dzimšanas dienai
Šis ziedojums ir RVVĢ 100-gades un jubilejas pasākumu atbalstam
Card image cap
Alberta balvai
Šis ziedojums ir RVVĢ Alberta balvai
Card image cap
Tālākizglītībai
Šis ziedojums ir Tālākizglītības veicināšanai
Card image cap
Jaunradei
Šis ziedojums ir RVVĢ skolēnu jaunrades un konkurētspējas veicināšanai
Card image cap
Vides labiekārtošanai
Šis ziedojums ir RVVĢ vides labiekārtošanai
Card image cap
Modernizācijai
Šis ziedojums ir RVVĢ mācību procesa modernizācijai
Card image cap
Interešu izglītībai
Šis ziedojums ir RVVĢ interešu izglītības atbalstam
Card image cap
Skolotāju piemiņai
Šis ziedojums ir RVVĢ skolotāju piemiņai (kapavietu sakopšanai utml.)
Card image cap
Talantu stipendijai
Šis ziedojums ļaus atbalstīt esošos skolēnus, kuri spodrina skolas vārdu
Card image cap
Filmai par skolu
Šis ziedojums ir skolas vēstures unikālai vizuālajai iemūžināšanai profesionālā kinolentē “Pirmais gadsimts Āgenskalnā”
Card image cap
Grāmatai par skolu
Šis ziedojums ir skolas vēstures iemūžināšanai 100gadei veltītā grāmatā
Card image cap
Digitālajam muzejam
Šis ziedojums atbalstīs skolas muzeja krājumu digitalizēšanu
Card image cap
Mājaslapa un soc.tīkli
Šis ziedojums paredzēts skolas mājaslapas un sociālo tīklu komunikācijas attīstīšanai.
Card image cap
Citam mērķim
Izvēloties šo ziedojuma mērķi, Jūs varēsiet ievadit konkrētu mērķi, kuram vēlaties ziedot.
Card image cap
Skolas žetonam
Šis ziedojums paredzēs RVVĢ žetonu vakara žetoniem.
Copyright © 2021 - All Rights Reserved - fonds.rvvg.lv