Mēs vēlamies, lai Jūs zinātu, kādus datus par Jums mēs apkopojam un kur mēs tos izmantojam. Tādēļ mēs augstu vērtējam Jūsu personas datu drošību un nodrošinām visus apstākļus, lai informācija par datu apstrādi Jums tiktu sniegta skaidri un saprotami.

Augstu vērtējot Jūsu privātumu un mums iesniegtos personas datus, mēs dalāmies ar izsmeļošu informāciju par to, kādi Jūsu personas dati un kādiem mērķiem tiek izmantoti. Ja Jums ir komentāri, sazinieties ar mums pa e-pastu fonds.rvvg@gmail.com

Kādus datus mēs apstrādājam?

Pēc ziedojuma vai maksājuma internetā ar kredītkartes/debetkartes starpniecību izpildes, mēs iegūstam minimālo nepieciešamo informāciju, kas ir nepieciešama ziedojuma un maksājuma saņemšanai, tas ir, ir Jūsu vārdu, uzvārdu un institūcijas, kas nodrošina maksājuma izpildi, sniegto maksājuma informāciju: Jūsu vārdu, uzvārdu un konta numuru.

Pēc ziedojuma vai maksājuma ar bezskaidras naudas pārveduma starpniecību izpildes, mēs iegūstam minimālo nepieciešamo informāciju, kas ir nepieciešama ziedojuma un maksājuma saņemšanai, tas ir, Jūsu vārdu, uzvārdu, konta numuru, kredītiestādes nosaukumu, maksājuma mērķī norādīto informāciju, kā arī saskaņā ar kredītiestādes noteikto maksājumu veikšanas politiku arī personas kodu. Šī personiskā informācija ir nepieciešama tikai ziedojuma (maksājuma) saņemšanai un attiecīgi arī ziedojumu (maksājumu) izlietošanai, lai īstenotu Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas atbalsta fonda, reģ. nr.: 40008021299 (turpmāk - Fonds) dibināšanas mērķus.

Atsevišķos gadījumos, lai popularizētu ziedošanas veikšanu un piesaistītu jaunus ziedotājus, ziedotāji vēlas, lai informācija par veikto ziedojumu tiktu publicēta. Tādēļ Fonds pirms ziedojuma izpildes ar kredītkartes/debetkartes starpniecību interneta mājas lapā piedāvā tehnisku iespēju norādīt savu vārdu, uzvārdu, kā arī piedāvā izdarīt atzīmes, ka ziedotājs (1) vēlas palikt anonīms, (2) nevēlas norādīt ziedojuma summu.
Vēlos palikt anonīms
Nevēlos norādīt ziedojuma summu

Gadījumos, kad ziedotājs vai maksātājs ir informējis Fondu par savu kontaktinformāciju un gadījumos, kad ziedotājs ir veicis ziedojumu ar bezskaidras naudas pārveduma starpniecību, Fonds, papildus ar šo privātuma politiku sniegtajai informēšanai, ir tiesīgs nosūtīt ziedotājam personas datu apstrādes noteikumus un ziedotāja piekrišanas personu datu apstrādei veidlapu.

Lai izpildītu vispārējās grāmatvedības prasības un normatīvo aktu prasības, mēs saglabājam šādu informāciju - interneta bankā vai izdrukas veidā Fonda norēķinu kontu, kas satur informāciju par Jūsu vārdu, uzvārdu, konta numuru, ziedojuma summu un maksājuma mērķi.

Lai atbildētu uz jautājumiem, kas saistīti ar Jūsu ziedojumiem, un fonda darbību, mēs saglabājam šādu informāciju - mūsu sarakstes vēsturi.

Lai organizētu Rīgas Vācu valsts ģimnāzijas salidojumu, mēs saglabājam šādu informāciju:

Lai organizētu Rīgas Vācu valsts ģimnāzijas salidojumu un absolventu pieteikšanās salidojumam procesu, mums ir tiesības publicēt Fonda vai skolas mājas lapā Jūsu vārdu, uzvārdu, (ja Jūs sniedzat par to informāciju arī pirmslaulības/absolvēšanas laika uzvārdu), kā arī gadu, kad Jūs absolvējāt skolu.

Fonds apstrādā ziedotāja un maksātāja personas datus:

Kādus datus mēs katrā ziņā neapstrādājam, nevācam, neglabājam un nesaistām ar personu?

Veicot savu tiešo darbību un sazinoties ar Jums, mēs noteikti:

Kam mēs izmantojam apstrādājamos personas datus?

Jūsu personas datus mēs izmantojam tikai un vienīgi, lai nodrošinātu Fonda darbību. Tātad mēs apstrādājam personas datus, lai:

Kā mēs glabājam un apstrādājam personas datus?

Izmantojot organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, mēs nodrošinām, lai Jūsu personas dati tiktu aizsargāti pret nelikumīgām darbībām: personas datu grozīšanu, izpaušanu vai iznīcināšanu, personas identitātes zādzību, krāpšanu.

Mūsu iekšējā organizatoriskā sistēma ir izveidota tā, lai Jūsu personas datiem varētu piekļūt un tos apstrādātu tikai tās personas, kas tam ir īpaši pilnvarotas, taču pat šīs personas Jūsu personas datu apstrādi veic vienīgi savu darba funkciju izpildei.

Jūsu personas datu aizsardzības līmenis atbilst vispārpieņemtiem drošības standartiem.

Lai Jūsu personas dati būtu pilnībā aizsargāti, ieteicams pievērst uzmanību un pārliecināties, lai, veicot ziedojumus un maksājumus, Jūsu personas datus neredzētu nepiederošas personas un lai tie tiktu pareizi glabāti. Mēs iesakām regulāri mainīt interneta bankas un drošības paroles, glabāt maksājumu karšu un citus datus, kurus izmantojot, lai nevarētu tikt pārkāpta Jūsu personas datu drošība un konfidencialitāte.

Mūsu tīmekļa vietne ir aizsargāta saskaņā ar drošības protokolu, kura pamatā ir datu šifrēšanas sistēmas sertifikāts (SSL). Šādas mājas lapas adresē ir burts „s”: „https://”.

Pieeja Fonda interneta bankas datiem, kuros atrodas ziedotāju un maksātāju personas dati, tiek aizsargāta ar attiecīgās kredītiestādes, kas uztur interneta banku, drošības sistēmām.

Pieeja Fonda elektroniskajam pastam, tiek aizsargāta ar dubulto autentificēšanās sistēmu.

Kādā veidā Jūs variet piedalīties savu personas datu apstrādē?

Mēs vācam un izmantojam personas datus pārredzamā un godīgā veidā, tāpēc mums ir svarīgs Jūsu ieguldījums datu apstrādē. Savu personas datu apstrādē Jūs varat piedalīties šādos veidos:

Mēs varam ierobežot Jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu, ja Jūs izlemjat, ka Jūsu personas dati:

Iesaistīties personas datu apstrādē Jūs varat:

Kā uzzināt par izmaiņām datu apstrādē?

Mēs augstu vērtējam Jūsu personas datu drošību, tāpēc datu apstrādes izmaiņu gadījumā jaunāko personas datu aizsardzības informāciju vienmēr varat atrast mūsu tīmekļa vietnes sadaļā: „Privātuma politika”.

Kur var iegūt vairāk informācijas?

Vispārējā datu aizsardzības regula garantē, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti godīgi, likumīgi un pārredzami, kā arī sniedz pamatnostādnes mums, kā pēc iespējas efektīvāk aizsargāt Jūsu personas datus. Regula paplašina Jūsu tiesības un nodrošina līdzekļus, kā Jums piedalīties Jūsu personas datu apstrādē un kontrolē. Fonda kontakti:
Juridiskā adrese: Āgenskalna iela 21A, Rīga, LV-1048
E-pasta adrese: fonds.rvvg@gmail.com
Iepazīties ar Fonda privātuma politiku, kurā ir definēta Jūsu personas datu apstrāde varat šajā sadaļā.

Strīdu izsķiršanas politika

Ziedotājam (maksātājam) ir tiesības sūdzēties vai apstrīdēt Fonda rīcību, tajā skaitā, vēršoties Fondā ar sūdzību. Sūdzību ir iespējams pieteikt to nosūtot uz Fonda juridisko adresi vai nosūtot uz Fonda elektroniskā pasta adresi fonds.rvvg@gmail.com Fonds ir tiesīgs nesniegt atbildi uz klienta sūdzību gadījumā, ja pēc būtības identiska rakstura sūdzība fondā tiek iesniegta atkārtoti. Sūdzību izskatīšanas un Fonda lēmumu apstrīdēšanas procedūra var mainīties, līdz ar to ziedotāja (maksātāja) pienākums ir sekot līdzi aktuālākai informācijai Fonda interneta mājas lapā.

Ja ziedotājs (maksātājs) nav apmierināts ar Fonda sniegto atbildi vai Fonds nav sniedzis ziedotājam (maksātājs) atbildi, ziedotājs (maksātājs) likumā noteiktajos gadījumos ir tiesīgs vērsties tiesā, pievienojot Fonda atbildi, ja tāda tika sniegta.

Ziedotājam vai maksātājam un Fondam rakstiski vienojoties, strīds var tikt risināts alternatīvā strīdu izšķiršanas procedūrā, piemēram, izmantojot pušu izvēlēta šķīrējtiesneša, mediatora vai sertificēta mediatora starpniecību.

Sīkdatnes
Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox vai Safari) saglabā jūsu datorā vai mobilajā tālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt, piemēram, lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst atmiņu, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par sīkdatnēm un to izmantošu Internet tīklā, jums var noderēt turpmāk minētās saites.

Kāpēc mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs vienmēr meklējam veidus, kā uzlabot fonds.rvvg.lv. Lai to paveiktu, mums ir svarīgi saprast, kā jūs redzat mūsu mājas lapu.

fonds.rvvg.lv izmantot programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt pārlūku un uzglabā informāciju par apmeklētajām mājaslapām. Tās var tikt izmantotas, lai atvieglotu un paātrinātu piekļuvi mājaslapas iespējām, piemēram, atkārtotai apmeklēšanai.

Šobrīd lielākoties sīkdatnes tiek izmatotas statistiskiem un analītiskiem nolūkiem, bet mūsu mājas lapā ir arī sadaļas, kuru izmantošanā ir nepieciešamas sīkdatnes.

Dati ir anonīmi, un informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. Kad apmeklējat mūsu mājaslapu, ar sīkdatnēm automātiski tiek savākta informācija par Jūsu apmeklējumu, piemēram, par IP adresi, domēna nosaukumu, pārlūka un operētājsistēmas veidu.

Google Analytics

Šī mājas lapa izmanto Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu. Šis instruments izmanto “sīkdatnes,” teksta failus, kas tiek izvietoti jūsu datorā, lai anonīmi savāktu standarta Interneta reģistrāciju un apmeklētāju uzvedību informāciju. Informācija, ko ievāc sīkdatne par to, kā Jūs izmantojat mājas lapu, tajā skaitā Jūsu IP adrese, tiek nosūtīta Google. Šī informācija tiek izmantota, lai novērtētu, kā apmeklētāji izmanto mājas lapu un lai veidotu statistiskās atskaites par lapas aktivitāti.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim kādai trešai pusei izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu privātu informāciju par mūsu mājas lapas apmeklētājiem. Google nesasaistīs Jūsu IP adresi ar jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google. Ne mēs, ne Google nemēģināsim sasaistīt IP adresi ar individuālo datora lietotāju. Mēs nesasaistīsim jebkādus datus, kas iegūti šajā mājas lapā ar personiski identificējamu informāciju, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet informāciju mūsu mājas lapas aizpildāmajā formā.

Kā izdzēst sīkdatnes vai bloķēt to uzstādīšanu?

Jums ir iespēja bloķēt, dzēst uzstādītās sīkdatnes vai atsaukt doto piekrišanu, mainot uzstādījumus Jūsu interneta pārlūkā. Atkarībā no pārlūka veida, noklikšķiniet uz kādu no saitēm un sekojiet instrukcijām:

Ja Jūs nevēlaties, lai Google Analytics iegaumētu vai izmantotu informāciju par Jums, varat uzstādīt atteikuma sistēmu (opt-out) Jūsu pārlūkā, nospiežot šeit.

Ja nevēlaties, lai jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt "Nekad nepieņemt sīkdatnes". Tad netiks saglabāta neviena rvvg.lv, ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka RVVĢ vai kāda cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.

Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.

Plašāka informācija par to, kā noraidīt sīkdatnes saglabāšanu, ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.aboutcookies.org

Plašāka informācija par īpaši pielāgotu reklāmu atkarībā no jūsu interneta lietojuma paradumiem ir pieejama tīmekļa vietnē http://www.youronlinechoices.eu

Kāda ir ietekme dzēšot vai bloķējot sīkdatnes?

Sīkdatņu lejupielādes bloķēšana vai to dzēšana padara neaktīvas dažas funkcijas mūsu mājas lapā rvvg.lv, kas var novest pie nepilnvērtīgas interneta vietnes lietošanas.

Tādēļ mēs jums iesakām atļaut sīkdatņu izmantošanu mūsu mājas lapā un ceram uz jūsu sapratni. Sīkdatnes ir nepieciešamas dažādu funkciju izpildei, kā arī tās palīdz uzlabot mājas lapas lietojamību.

Sīkdatnes vietnē fonds.rvvg.lv

Sīkdatnes nosaukums Tips Mērķis Kad sīkdatnes tiek dzēstas / cik ilgi mēs tās glabājam
 __utma, __utmb, __utmc Izsekošanas sīkdatnes no Google Analytics  Anonīma informācijas nosūtīšana uz serveri. utma identificē unikālos apmeklētājus; utmb un utmc izseko lietotāja sesijas. Sīkākai informācijai skatīt Google tīmekļa vietni. Attiecīgi 30 minūtes, sešus mēnešus un divus gadus
 __utmz Izsekošanas sīkdatne no Google Analytics  Anonīma informācijas nosūtīšana uz serveri. utmz identificē vietnes datplūsmas avotu. Sīkākai informācijai skatīt Google tīmekļa vietni. Pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas
 PHPSESSID Aplikācijas sīkdatne  Tehniska sīkdatne, ko izmanto aplikāciju serveris, lai uzturētu sesiju Pēc pārlūkprogrammas aizvēršanas
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - fonds.rvvg.lv